Zgłoszenia

Zgłoszenia i zapytania prosimy przesyłać na adres:

Agnieszka Szepielow
aszepielow@toc-consulting.pl

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach - zarówno ze względu na konieczną ilość interrakcji z prowadzącymi jak i dynamikę dyskusji i zajęć - ilość miejsc jest więc ograniczona i o udziale w danej edycji decyduje kolejność zgłoszeń.

W celu zgłoszenia na XVIII edycję 2019/20 prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego

i po wpełnieniu przesłanie go na adres aszepielow@toc-consulting.pl na podstawie danych w nim zawartych wystawimy fakturę, po której opłaceniu nastąpi ostateczne potwierdzenie udziału.