Zarządzanie produkcją

Oparte na podejściu Goldratta działania naszych specjalistów owocują:

 • Terminowością na poziomie 95-99%
 • Czasem realizacji zamówień znacząco krótszym niż średnia w branży
 • Obniżeniem stanów magazynowych
 • Zwiększeniem płynności finansowej
 • Poprawą wyników zarządzania zapasem wyrobów gotowych i surowców
 • Jasnością procedur i priorytetów na hali
 • Zmniejszeniem ilości braków i poprawek
 • Sprawnym przepływem informacji i materiału
 • Poprawą komunikacji
 • Poprawą logistyki na hali
 • Upełnomocnieniem pracowników
 • Środowiskiem zdolnym do szybszej reakcji na nieustannie zmieniające się potrzeby rynku

 

A więc:

 • Możliwościami realizacji większej ilości zleceń
 • Wzrostem zysków bez angażowania dodatkowych zasobów
 • Dodatkowymi środkami finansowymi na inwestycje
 • Skróceniem cyklu produkcyjnego
 • Uzyskaniem przewagi konkurencyjnej poprzez nadzwyczajną terminowość i najkrótszy czas realizacji zamówienia
 • i/lub uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez oferowanie bardzo wysokiej dostępności produktów w magazynie

 

Ponadto system komputerowy oparty na TOC ułatwia:

 • automatyzację prac związanych z uruchamianiem właściwych zleceń we właściwym czasie
 • utrzymywanie magazynów surowców i wyrobów gotowych na właściwym poziomie
 • prowadzenie ciągłego procesu usprawniania