Zarządzanie projektami

Oparte na podejściu Goldratta działania naszych specjalistów owocują:

 • Wyraźnie lepszą terminowością
 • Sprawnym raportowaniem przebiegu prac w trakcie realizacji projektu
 • Wzrostem przychodów ze sprzedaży: wartość realizowanych projektów może wzrosnąć 30-50%
 • Poprawą komunikacji zespołu projektowego
 • Jasnością priorytetów
 • Jasnymi procedurami planowania, wykonania i monitorowania realizacji
 • Sprawnym przepływem informacji
 • Poprawą wiarygodności i wizerunku firmy
 • Lepszą atmosferą współpracy

 

Wdrożenie wspierane jest przez program komputerowy, usprawniający:

 • generowanie niezbędnych raportów
 • bieżące monitorowanie sytuacji i statusu projektu/ów
 • komunikację osoby zarządzającej projektem z wykonawcami