Metoda

TOC - Teoria Ograniczeń od angielskiego Theory of Constraints. Podejście stworzone przez fizyka dr Eliyahu (Eliego) Goldratta.

 

Rozwój organizacji i jej ciągły dynamiczny wzrost przynoszący wyniki satysfakcjonujące wszystkich udziałowców to w obecnych czasach ambitny wymóg. Aby sprawnie go realizować wymagana jest synchronizacja, spójna wizja kierunku i koordynacja działań operacyjnych.
Procesy i narzędzia TOC umożliwiają dokonanie analizy, znalezienie aktualnych blokad jak i korzystnych kierunków rozwoju oraz stworzenie Drzewa Strategii i Taktyki – swoistej księgi wdrożenia holistycznego projektu uzdrawiającego i usprawniającego organizację.

Oparte na podejściu Goldratta działania naszych specjalistów owocują:

  • Synchronizacją kierunku
  • Spójnością działań lokalnych z globalnymi celami
  • Przejrzystością raportowania i oceną podejmowanych działań
  • Wyznaczaniem i osiąganiem ambitnych celów
  • Budowaniem szczegółowych i adekwatnych planów przedsięwzięć
  • Zmniejszeniem "oporu przed zmianą"
  • Jasnym systemem priorytetów