Zarządzanie projektami metodą Łańcucha Krytycznego

Zarządzenie Projektami - środowisko wieloprojektowe

ŁAŃCUCH KRYTYCZNY - (CCPM - Critical Chain Project Management)

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatu zamkniętego, dedykowanego u Państwa w firmie - zapytaj aszepielow@toc-consulting.pl

najbliższe szkolenie otwarte 18-19 maja 2024 - przejdź do zgłoszenia
 
"[...]Po powrocie ze szkoleń z nowym zapałem kontynuowaliśmy rozpoczęte już wcześniej prace związane z wykorzystaniem TOC w projektach i produkcji. Po kilku miesiącach prac w projektach i wdrażaniu metodyki CCPM otrzymaliśmy niewiarygodne przyspieszenie realizacji  prac projektowych sięgające 85% skrócenia pierwotnie zakładanego czasu projektowania bazującego na naszych wcześniejszych doświadczeniach. Stan ten utrzymuje się nadal [...]" Mariusz Czarnecki, Dyrektor ds. Informatyki, PREVAC sp. z o.o.

"Projekty chyba jednak można kończyć w terminie"

"Niby znałem mechanizmy powodujące opóźnienia w projektach, przeciąganie budżetu i zmiany specyfikacji , znałem je tak dobrze, że wydawało mi się, że nie da się z nimi nic zrobić. Żeby nie powiedzieć, że się myliłem ;-) powiem, że teraz widzę to ZUPEŁNIE INACZEJ!"

Opinie, referencje i wyniki tutaj
 

WYZWANIA

Czy można zrobić więcej bez powiększania zasobów?

Co poważnie zmniejsza produktywność przy realizacji projektów?

 

PROGRAM

- Gra symulacyjna

               * problem podstawowy środowiska wieloprojektowego

               * sposób jego usunięcia

- Rozwiązanie TOC w środowisku wieloprojektowym

               * wprowadzenie i dyskusja elementów rozwiązania

               * plan wdrożenia – Drzewo Strategii i Taktyki

 

KORZYŚCI i EFEKTY

 
Korzyści z zarządzania projektami według TOC:

 • wyraźnie lepsza terminowość!!!
 • sprawne raportowanie przebiegu prac w trakcie realizacji projektu
 • wzrost przychodów ze sprzedaży: wartość realizowanych projektów może wzrosnąć 30-50%
 • lepsza komunikacja zespołu projektowego
 • jasność priorytetów
 • jasne procedury
 • sprawny przepływ informacji
 • poprawa komunikacji
 • poprawa wiarygodności i wizerunku firmy
 • lepsza atmosfera współpracy
   
FORMA

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi:

Uczestnicy warsztatów poznają elementy rozwiązania Łańcuch Krytyczny (Critical Chain Project Management - CCPM) w środowisku wieloprojektowym. Uczestniczą w ćwiczeniach prezentujących główne koncepcje rozwiązania.

Przekazane są także praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie Łańcucha Krytycznego w rzeczywistym środowisku projektowym.

 

LITERATURA
 • "Łańcuch krytyczny" - E.Goldratt


sugerowane sesje poprzedające: Wprowadzenie do TOC