TOC w edukacji

TOC znajduje zastosowanie nie tylko w biznesie, ale i w edukacji zarówno w obszarze behawioralnym - kształtowania zachowań, wzmacniania samoregulacji jak i w obszarze nauczania treści.

Więcej na ten temat na dedykowanej stronie.